logo
Hotline: 0965 159 694
logo

Máy In Flexo TSG-2H

Giá Bán : Liên hệ

Mã: TSG-2H

Hãng: China

Bảo hành: 12 tháng

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG机型 Model

TSG-2-920

TSG-2-1224

TSG-2-1424

TSG-2-1628

机械速度(张 / 分)

Max. Machine Speed (pcs/minute)

250

200

180

150

最大进纸尺寸

Max. Feeding Size (mm)

900×2000

1200×2400

1400×2400

1600×2800

最大隔张送纸尺寸

Jump Feed Max. Cardboard Size(mm)

1200×2000

1500×2400

1700×2400

1900×2800

最小进纸尺寸

Min. Cardboard Size(mm)

300×600

365×600

400×600

450×600

最大有效印刷面积

Max. Printing Size

900×1960

1200×2360

1400×2360

1600×2760

最小开槽间隙(正刀)

Min Slotter Blade Space (same side)(mm)

150×150×150×150

150×150×150×150

150×150×150×150

150×150×150×150

最小开槽间隙(反刀)

Min Slotter Blade Space (against side)(mm)

240×65×240×65

260×65×260×65

260×65×260×65

260×65×260×65

最大开槽深度

Max Slotting Deep(mm)

250

300

350

400

G

0965 159 694